top of page

Visit Lund

Visit Lund är Lunds kommuns destinationsbolag som har i uppdrag att stödja utvecklingen för befintliga och nya aktörer inom besöksnäringen.


Nu drar vi i gång ytterligare ett spännande projekt tillsammans med Visit Lund. Projektet innebär affärsutveckling och paketering av partnerskap, med syftet att sätt Lund på kartan som den roligaste staden att bo, besöka och verka i.


Vi har gjort en analys och presenterat ett underlag inför upphandling av ett nytt biljettbokningssystem.


Comments


bottom of page