top of page

Om oss

Vi har många års erfarenhet av att leda verksamheter med ett stort kommersiellt fokus, både utifrån ett strategiskt- och operativt ansvar. Med tonvikt på konkurrenskraftiga affärs- och marknadsstrategier, sätter vi alltid kunden i centrum för ökad försäljning och lönsamhet. Vi upprättar genomförbara marknads- och affärsplaner samt fokuserar på effektivisering och rationalisering för att nå tillväxt och resultat.

Vi har arbetat i flera olika organisationer med att driva affären utifrån målbilder och affärsstrategier. Med en förmåga att se helheten och ett strukturerat arbetssätt ser vi till att våra kunder når sina mål. Genom att se möjligheter, tänka nytt, inspirera och utmana driver vi utvecklingen framåt.

Med mod att driva frågor för bolagets bästa, hanterar vi utmaningar på ett pragmatiskt sätt och samarbetar för att uppnå bästa möjliga resultat.

Peter Ek

Peter har varit med och format tre stora byggen i Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Quality Hotel View samt Malmö Arena. Med ovärderliga nationella, nordiska och europeiska kontakter och förståelse för hotellsegmentet så är han oslagbar.

Peter har arbetat i flera olika organisationer med att driva affären utifrån målbilder och affärsstrategier. Med en förmåga att se helheten och ett strukturerat arbetssätt, ser han till att våra kunder når sina mål. Genom att se möjligheter, tänka nytt, inspirera och utmana driver han utvecklingen framåt.

Lise Ek

Lise har många års erfarenhet av att leda verksamheter med ett kommersiellt fokus, både med ett strategiskt- och operativt ansvar. Med tonvikt på konkurrenskraftiga digitala marknadsstrategier, sätter hon alltid kunden i centrum för ökad försäljning och lönsamhet.

 

Hon upprättar genomförbara affärsplaner om effektivisering och rationalisering för att nå tillväxt och resultat. Med en förmåga att se helheten och ett strukturerat arbetssätt ser hon till att våra kunder når sina mål. 

_DSC0991_edited.jpg
bottom of page