top of page

Science Village i Lund

Science Village ska utvecklas till en dynamisk, kreativ och hållbar stadsdel som stimulerar till världsledande forskning och mötet mellan den och samhället.


Vårt spännande uppdrag är att bistå i arbetet med affärsutveckling av kongress- och konsert projektet, samt arbeta med utvecklingen av hotell- och konferensanläggningen.Comments


bottom of page