top of page

MK Illumination Finland och Baltikum

MK Illumination AS erbjuder skräddarsydda belysningslösningar samt ett omfattande utbud av kommersiella belysnings-, ljusdesign- och belysningsrelaterade produkter.


Då fortsätter vi vår spännande resa tillsammans med MK Illumination. Nu har vi fått i uppdrag att analysera och kartlägga den finska och baltiska marknaden. Vi ska presentera en plan, hur vi ska optimera försäljning och marknadsföring i länderna, med en tillhörande struktur för en ny säljorganisation.Comments


bottom of page