top of page

MK Illumination Norge

MK Illumination AS erbjuder skräddarsydda belysningslösningar samt ett omfattande utbud av kommersiella belysnings-, ljusdesign- och belysningsrelaterade produkter.


Vårt uppdrag med MK Illumination är att ta fram en affärsplan med tillhörande strategisk handlingsplan. Göra en kartläggning av marknaden samt i nära samverkan med säljteamet optimerat deras uppsökande arbete och sätta tydliga målbilder för att nå uppsatta försäljningsmål. Vi ska även identifierade nya målgrupper samt optimera deras CRM-arbete.


Tillsammans med Lumagicas ägare och projektansvarige affärsutveckla samt optimera Lumagica Norge.


Kommentarer


bottom of page