top of page

MK Illumination Sverige

MK Illumination AB erbjuder skräddarsydda belysningslösningar samt ett omfattande utbud av kommersiella belysnings-, ljusdesign- och belysningsrelaterade produkter.


Vi har skapat en affärsplan samt strategisk handlingsplan. Vi har gjort en kartläggning av marknaden samt i nära samverkan med säljteamet optimerat deras uppsökande arbete och satt tydliga målbilder för att nå uppsatta försäljningsmål. Vi Identifierade även nya målgrupper samt optimerade deras CRM-arbete.


Comentários


bottom of page