top of page

Gyllsjö Träindustri

Gyllsjö Träindustri är en av Nordens ledande tillverkare av EUR-pallar och lastpallar i specialformat. Som en av få svenska palltillverkare sköter Gyllsjö Träindustri hela produktionskedjan från sågverk och logistik, till spik- och palltillverkning och leverans av färdig produkt. Det är ett familjeföretag som har varit i branschen i över 75 år.


Vårt uppdrag är att fokusera på Gyllsjös strategiska kommunikation och ansvara för paketering av företagets varumärke med tillhörande kärnvärden. Detta ska sedan kommuniceras på webb, i social media samt i övrig intern- och externkommunikation.Comments


bottom of page